معین قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی کشور در دیدار با مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: گروه های جهادی از ابتدای انقلاب تا کنون همواره مایه خیر و برکت در حوزه های مختلف به ویژه آموزش و پرورش بوده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان محمدرضا عامرییان در این دیدار گروه های جهادی را مایه خیر و برکت دانست و افزود:شاید کار جهادی باید خداپسندانه باشد اما لازم است دیده شود تا این چنین اقدامات ارزشمندی ضمن امید آفرینی در سطح مدارس، پویایی و نشاط دانش آموزان را بدنبال داشته باشد.

وی افزود: در طرح شهید عجمیان(تعمیرات جزئی مدارس)، کرمان سومین استانی است که در این زمینه تقویت شده است و خدا رو شکر به واسطه تعامل خوبی که بین اداره کل نوسازی و اداره کل آموزش و پرورش استان جاری است بسیاری از مشکلات مدارس مناطق محروم مرتفع شده است.

عامریان گفت: قرارگاه یک تدبیر مدیریتی است که در سطح استان با راهبری مدیر کل آموزش و پرورش همه چالش ها را شناسایی و پس از ارزیابی ظرفیت های استانی اقدام به رفع مشکلات می کند.

وی گفت: تمام تمرکز قرارگاه بر رفع مشکلات مدارس مناطق محروم است تا دانش آموزان این مناطق نیز طعم شیرین عدالت و توزیع عادلانه امکانات را بچشند و بر همین اساس نیز کلیه اعتبارات نصیب آموزشی برای ابن مناطق برنامه ریزی شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات این قرارگاه جذب بودجه ای مناسب جهت تعمیر و تجهیز سرویس بهداشتی تعداد قابل توجهی از مدارس مناطق محروم بود که خوشبختانه به خوبی انجام شده است.

عامریان ادامه داد: در طرح عجمیان در کنار تعمییرات جزئی، فضا سازی و زیباسازی مدارس هم مدنظر قرارگرفته است.

وی در پایان گفت: در قالب طرح شهید عجمیان که طرحی بسیار ارزشمند است و از ابتکارات رئیس جمهور شهید نیز تلقی می شود فقط در یک سال حدود ۷۱ هزار مدرسه تعمیر شد.