به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان مهندس واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان درنشست با کاربخش مدیرمسئول نشریه کرمان رسانه اظهارداشت؛پس از شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی و سردارشهیدپورجعفری تاکنون باپیگیریهای انجام شده وحمایت دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس وخیرین استان ۱۴پروژه آموزشی درقالب ۴مجتمع و ۱۰ باب مدرسه به نام این دوشهیدوالامقام درسراسراستان کلنگ زنی ودرحال ساخت می باشد.
واعظی نژاد گفت: دوپروژه مجتمع آموزشی۳۶کلاسه در شهرک شهرداری وشهرک مطهری شهرکرمان به ترتیب به نام های شهیدحاج قاسم‌ سلیمانی وشهیدحسین پورجعفری دردست اجرامی باشد.
وی افزود: دوپروژه مجتمع آموزشی۲۴کلاسه درشهرهای جیرفت و بم به نام سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی عملیات ساخت آن شروع شده است ودر شهرگلباف زادگاه سردارشهیدحسین پورجعفری نیز یک باب مدرسه۶کلاسه به نام وی درحال تکمیل می باشدوبه زودی به بهره برداری می رسد.
مدیر کل نوسازی مدارس کرمان در ادامه افزود: در شهرستان رابر زادگاه شهیدحاج قاسم سلیمانی باتوجه به ارادت مردم رابربه شهید والا مقام، ۹ باب مدرسه از ۱ تا ۱۲ کلاسه به نام این شهید بزرگواردرحال ساخت می باشد.