به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان با حضور در منزل “محمد علی کارنما” از خیرین و معتمد خیر مدرسه ساز آقای مهندس تفرشی از وضعیت کسالت و بیماری ایشان سرکشی و عیادت کرد.

واعظی نژاد از اقدامات خیرخواهانه و انساندوستانه این مرد شریف قدردانی نمود و گفت: آقای محمد علی کارنما به همت خود و جذب مشارکت خیرین مدرسه ساز تا کنون ۱۰ هزار متر مربع فضای آموزشی ساخته است.

به گفته سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان؛ این خیر نیکوکار اکنون کار ساخت یک باب مجتمع آموزشی ۲۴ کلاسه واقع در خیابان فیروزه شهر کرمان که با پیمانکاری شرکت ساروج ساز بدر را بر عهده دارد.