به گزارش روابط عمومی اذاره کل نوسازی مدارس استان کرمان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه شورای معاونین اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان گفت :وضعیت این سازمان عمرانی اجرایی را رو به رشد و پیشرفت عنوان‌کرد و بیان داشت: پس از حضور دکتر رخشانی مهر در راس سکان هدایت این سازمان و تلاش‌های جهادی ایشان شرایط سازمان مطلوب و رو به رشد است
وی خاطرنشان ساخت:اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان از حیث اعتبارات ملی و استانی وضعیت مطلوبی دارد و درصورتی صد در صد اعتبارات تخصیص یافته را جذب کند در کشور بی نظیر خواهد بود.
علی شهری تاکید کرد:مجموعه همکاران نوسازی مدارس یک مجموعه جهادی هستند که با حداقل امکانات و هزینه ها حداکثر خدمات و بهترین دستاوردها را به نظام تعلیم و تربیت کشور تقدیم کرده اند.
معاون سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: دکتر رخشانی مهر ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش توجه ویژه به بحث رفاه و معیشت کارکنان دارد و مجموعه رفاهی و معیشتی کارکنان و همه هزینه‌های توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی برای مدیریت سازمان از اولویت های اصلی و مورد تاکید ایشان است.
معاون پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور حضور نیروهای متخصص و زبده نوسازی مدارس کرمان را یک پتانسیل و ظرفیت مناسب اعلام کرد و گفت : در کنار تعداد نیروها ، توزیع نیروها و پرسنل نیز مورد اهمیت و تاکید است و با بازمهندسی توزیع نیروی انسانی بایستی مدیران فرصتهای ایجاد کنند تا وضعیت منابع انسانی بهینه تر شود.
ی طرح‌ها و برنامه‌ها را اجرا کنند و انتظار ما از استان‌ها این است که این شاخص‌ها را انجام داده و در پایان با توجه به همین شاخص‌ها مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهند گرفت.
ی می‌کرد در جلسه شورای معاونین نوسازی مدارس کرمان بر اقداماتی نظیر، سلامت نیروها، ایجاد انگیزه و فعالیت های انگیزشی، ایجاد ارتباطات سالم، ارتقاء آموزش و تقویت بنیه علمی و پژوهشی نیروها، ارتقاء مدیریت و شایستگی های مدیریتی با برگزاری آزمون شایستگی مدیریت، بحث ارتقاء حقوق و دستمزد ، مدیریت عملکرد، بازنشستگی، ثبت سنوات بیمه کارکنان در پرونده پرسنلی، تعیین تکلیف پست‌های بلاتصدی، برون سپاری طرح و برنامه ها، مدیریت پروژه ها و تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی همکاران و بایگانی پرونده های پرسنلی به روز با اطلاعات کامل، ثبت گزارشات در سامانه ستاد تاکید کرد.
دکتر مناهی از تشکیل کانون صنفی بازنشستگان سازمان نوسازی مدارس کشور در این سازمان خبر داد و گفت: این کانون راه اندازی شده تا بازنشستگان سازمان‌ نوسازی نسبت به امور صنفی خود در این کانون تصمیم گیری و پیگیری‌های لازم را داشته باشند و فعالیت های صنفی خود را دنبال کنند.
دکتر مناهی بر ثبت و بایگانی به روز با اطلاعات کامل پرونده های پرسنلی تاکید کرد و تصریح کرد: اطلاعات درست به مدیران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان بهینه را خواهد داد.