به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان : سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در برنامه رادیویی میکروفن صبح حضور یافتند
مهندس واعظی نژاد در این برنامه زنده پرمخاطب رادیویی گزارشی از دستاوردهای طرح آجر به آجر را خدمت مردم نجیب و شریف استان کرمان ارائه نمود و عموم بانوان و مادران دیارکریمان را به مشارکت در امر مدرسه سازی در راستای تحقق اهداف طرح آجربه آجر و از طریق سامانه مهرمدرسه درپویش ملی من مادرم فرزندان ایران بچه های من دعوت کرد.

برنامه میکروفن صبح برنامه ای از شبکه استانی صدای مرکزکرمان با رویکردحل مشکلات شهری مردم استان کرمان و ارتباط بامسئولین می باشد.

در این برنامه ضمن دعوت از مسئولین استان گزارش عملکرد کارهای زیر ربط آنها مورد بررسی قرار می گیرد و مشکلات مردم در زمینه های مختلف موردبحث است و سعی در برطرف کردن آنها می شود .