در جلسه هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان دو عضو حقوقی مجمع و اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز، محمدعلی آدینه به عنوان رئیس جدید هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس در این جلسه ، از زحمات و خدمات ماندگار ابوالقاسم اسفندیارپور رئیس سابق هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز قدردانی کرد و گفت: ایشان کماکان به عنوان نایب رئیس مجمع در راه مدرسه سازی منشأ خیر و اثر خواهند بود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان همچنین افزود: محمدرضا عامری عضو هیات مدیره مجمع به عنوان مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان انتخاب شد که پیش از این محمد علی آدینه این مسئولیت را بر عهده داشتند.
سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان در این جلسه از ساخت ساختمانی جهت فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و مساعدت مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: هر چه مجمع خیرین مدرسه ساز استان تقویت شود، مدرسه سازی رونق دوچندان خواهد گرفت.