رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان خبر داد: تا کنون بیش از ۲۴ هزار نفر مادر و بانوی کرمانی در پویش ملی من مادرم بچه های ایران فرزند من مشارکت داشته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان” مهندس مهدیه نکوئی” رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان از مشارکت بیش از ۲۴ هزار بانوی کرمانی تا امروز در پویش من مادرم، بچه های ایران فرزند من با هدف ساخت مدرسه برای فرزندان برومند و آینده ساز ایران اسلامی خبر داد.

مهندس نکویی با اشاره به مشارکت خوب بانوان و مادران کرمانی در این پویش عنوان داشت: که بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای ساخت مدرسه از کمک هزینه یک آجر تا کمک های بیشتر مشارکت داشته اند.

رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان اذعان داشت: تا کنون در سراسر کشور بیش از ۷۹۰ هزار نفر بانو و مادر ایرانی در این پویش مشارکت داشته اند که تا کنون پویشی با این تعداد مشارکت بانوان کم سابقه بوده است.

مهندس نکویی افزود: البته بانوان و مادران عزیز در پویش مهر محرم هم مشارکت کرده اند و این مشارکت نشان دهنده اهمیتی است که بانوان برای آینده فرزندانشان قائل می شوند.

رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز تصریح کرد: با مبلغ کمک‌شده در این پویش به زودی یه باب مدرسه ۱۲ کلاسه در یکی از مناطق آموزشی استان که نیاز مبرم به مدرسه دارد، ساخته خواهد شد.