مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از انقلاب تحویل مدارس نوساز و مقاوم در مهرماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیر کل نوسازی مدارس در دیدار با جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه پروژه های فعال و نیمه تمام این اداره‌ کل همگی از سال ۹۸ فعال شده‌اند و در دست اجرا می باشند، مهرماه ۱۴۰۰ انقلابی در تحویل مدارس خواهیم داشت.

واعظی نژاد ضمن قدردانی از حمایت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تخصیص اعتبارات، با اذعان به اینکه ۱۴۰۰ کلاس درس باقیمانده تا کلیه بخاری‌های نفتی از سراسر استان جمع شود، اظهار امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۰ جشن حذف بخاری های نفتی و استاندارد سازی کلاس های درس سیستم های گرمایشی و سرمایشی استاندارد را خواهیم گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اعلام این که رشد بسیار خوبی در جذب مشارکت خیرین داشتیم، تصریح کرد: بایستی پیگیری کنیم تا در کنار این رشد جذب تعهدات خیرین صددرصد محقق شوند تا بتوانیم با تزریق سهم دولت مدارس خیرساز را که شروع کرده ایم به پایان برسانیم.

عضو شورای فنی استان با اشاره به اینکه در سال ۹۹، ۱۵۵۰ کلاس درس مجهز به سیستم استاندارد سرمایشی و گرمایشی شده اند، بیان داشت: طراحی مدارس جدید با رویکرد توسعه هنرستان ها و مهارت آموزی در اولویت برنامه های اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در سال جدید می باشد.