بیانیه سطح توافق خدمات اداره کل نوسازی مدارس کرمان

مراجعین محترم

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به آگاهی می رساند :

 

۱ –  این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد . در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد .

 

۲ –  تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات ، نظرات و پیشنهادات شما متقاضیان گرامی را فراهم نموده است. شما میتوانید به صورت تمام وقت تماس برقرار نمایید .

 

۳ – تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان شماره تماس و پست الکترونیکی با مسئولین را برای شما متقاضیان گرامی را از طریق “منوی اصلی سایت / ارتباط با ما ” فراهم نموده است. شما میتوانید به صورت تمام وقت تماس برقرار نمایید .

 

۴ – تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان امکان راهنمای شناسنامه خدمت ارائه شده را برای متقاضیان گرامی از طریق “منوی اصلی ” سایت فراهم نموده است. شما میتوانید به صورت تمام وقت مطالعه نمایید .

 

۵ – تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان امکان تجمیع خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی را برای شما متقاضیان گرامی را از طریق “منوی اصلی سایت”فراهم نموده است. شما میتوانید به صورت تمام وقت دریافت خدمت نمایید .

 

۶ – تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان امکان پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی را فراهم نموده است. شما میتوانید به صورت تمام وقت فرم های پر شده را پیگیری نمایید .

 

۷ – به محض دریافت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد .

 

۸ – استفاده شما از خدمات این اداره کل مستلزم پذیرفتن مفاد این توافق نامه و رعایت قوانین و شرایط میباشد .

 

۹ – اطلاعات خصوصی که از این طریق وصول میگردد،دراختیارعموم قرارنمیگیرد .