تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس کامل دفتر: استان: کرمان شهرستان: کرمان آدرس: بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به چهار راه امام جمعه ، اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان شماره تلفن:۳-۳۲۴۵۱۱۵۱-۰۳۴شماره فاکس: ۳۲۴۴۲۰۸۴-۰۳۴ آدرس ایمیل: mailto:kerman@dres.ir

 

اسامی و تلفن تماس مستقیم واحد های نظارتی :

تلفن تماس

آدرس ایمیل بخشهای مختلف اداره :

نام و نام خانوادگی: سمت تلفن تماس
حمید رضا مشایخی کارشناس مسئول حراست ۰۳۴-۳۲۴۵۰۷۹۱
 محمد حسین حسامی مسئول پاسخگویی به سامانه سامد ۰۹۱۳۳۴۰۷۵۲۰
مسعود زاهدی بازرس مواد ۹۱ – ۹۲ ۰۹۱۳۱۹۷۵۴۷۳

آدرس ایمیل بخشهای مختلف اداره :

مدیرکل : modiriat@nosazi.kr.ir
مرکز کامپیوتر : it@nosazi.kr.ir
آمار و بودجه amar@nosazi.kr.ir
امور قراردادها: gharardad@nosazi.kr.ir
مشارکت های مردمی : mosharekat@nosazi.kr.ir
نظارت : nezarat@nosazi.kr.ir
محاسبات : mohasebat@nosazi.kr.ir
ذیحسابی: zihesabi@nosazi.kr.ir
اداری: edari@nosazi.kr.ir
دبیرخانه: dabirkhane@nosazi.kr.ir
پیمان و رسیدگی : peyman@nosazi.kr.ir
روابط عمومی: info@nosazi.kr.ir

یافتن ما