معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان منصوب شد

سید محمد واعظی نژاد طی حکمی محمد رضا فرحبخش را به عنوان معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان کرمان منصوب نمود. متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای محمد رضا فرحبخش با سلام قطعاً ارتباط سازنده با خیرین نیک اندیش و نیز سایر نهادها و هدایت آن ها […]

مراحل ساخت مدارس مردمی و مشارکتی

ثبت نام خیر حقیقی

مشارکت در امر مدرسه سازی

با مشارکت خود ایران را آباد کنید

 

 

 

ثبت نام خیر حقوقی

مشارکت در امر مدرسه سازی

با مشارکت خود ایران را آباد کنید