کد خبر: 1073

تاریخ انتشار: دی ۱۷, ۱۳۹۷

ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی

شرح عنوان ردیف ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی ۱ گردش کار ۲ خدمت گیرندگان ۳ هزینه انجام کار ۴ مدت زمان انجام کار ۵ مسئول اصلی خدمت ۶ قوانین و مقررات مورد عمل ۷ مدارک مورد نیاز ۸ فرم های مورد نیاز ۹

شرحعنوانردیف

ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی
۱
گردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
هزینه انجام کار۴
مدت زمان انجام کار۵
مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹

دیدگاه بسته شده است.

لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider