به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس کرمان:سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان در این خصوص بیان داشت: به مناسبت روز قشر بسیج ادارات و کارمندان، کارکنان بسیجی اداره کل نوسازی مدارس استان‌کرمان با حضور در حوزه اهدای خون اداره کل راه آهن با توجه به شرایط حاد شیوع ویروس منحوس کرونا و نیاز مبرم به فرآورده‌های خونی، خون خود را اهدا کردند.
ایشان گفت: اهدای خون نمادی ارزشمند از احساس مسئولیت، همدلی و نوع دوستی است که در حفظ سلامت جامعه تأثیر بسزایی دارد.