034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس

0 Comments

اولین دوره آموزشی مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس شامل ۲ دوره مقدماتی و پیشرفته بصورت حضوری در محل این اداره کل برگزار می گردد.

لذا لازم است جهت ثبت نام و تشکیل پرونده از تاریخ ۹۸/۴/۲ تا لغایت ۹۸/۴/۱۰ به ستاد شورای هماهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مراجعه فرمایید .

افزودنی است پس از برگزاری آزمون دوره ، گواهی مدیریت سبز بنام شرکت کنندگان صادر خواهد شد و در ارزیابی عملکرد ترتیب اثر داده می شود.( تاریخ و محل برگزاری دوره آموزشی متعاقباً اعلام می گردد)

طراحی سایت