034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل نوسازی کرمان :۱۴۰میلیارد ریال اعتبار فاز اول بزرگترین پروژه نوسازی مدارس در کرمان با ۱۸هزار متر مربع زیربنا

0 Comments

مهندس واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان که بهمراه اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از پروژه ساخت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان بازدید نمود، در حاشیه این بازدید گفت:این پروژه از بزرگترین پروژه های نوسازی مدارس است که در فاز اول ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” در این رابطه افزود: برای اینکه این پروژه بزرگ به پایان برسد تخمینی که زده شده هنوز بالغ بر ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است ، تا پروژ در مهر ۹۹ تحویل آموزش و پرورش شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان تصریح کرد: حمایت های دکتر رخشانی مهر و پیگیری های دکتر اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش در زنده شدن این پروژه بزرگ قابل ستایش و تمجید است چون این پروژه به دلیل نیاز به حجم بالای اعتبار چندین سال مسکوت مانده بود و آموزش و پرورش استان کرمان از ساختمان اداره کل استاندارد و به روز بی بهره مانده است.

وی همچنین اشاره ای به نواقص و عیوب اسکلت ابتدای ساخت پروژه کرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه اسکلت این پروژه سال ها قبل احداث شده و با عنایت به اینکه در گذر زمان عیوبی پیدا کرده، نیاز است اسکلت تقویت شود و پس از تقویت اسکلت به زودی کار اجرای سقف و دیوار های پیرامونی آغاز خواهد شد.

دکتر اسکندری نسب مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در حاشیه این بازدید گفت: این پروژه با ۱۸ هزار متر مربع زیر بنا جزو بررگترین پروژه های حال حاضر سازمان نوسازی کشور می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به فرسودگی و تخریبی بودن فضای کنونی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اشاره کرد و گفت: ساختمان کنونی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان ناایمن می باشد و از استاندادرهای لازم برخوردار نیست و شان آموزش و پرورش استان کرمان این است که پروژه جدید به بهره برداری برسد و با تجهیزات و امکانات جدید و به روز مجهز شود.

اسکندری نسب اظهار داشت: ساختمان این اداره کل از ۸ بلوک تشکیل شده و نیاز است تغییراتی در معماری آن اعمال شود و به نحوی در ساخت و ساز اولیه بازنگری صورت بگیرد که این امر باعث می شود زمان بیشتری برای اجرای این پروژه صرف شود ولیکن سعی می شود تا مهر ۹۹ یا سال۱۴۰۰ این پروژه به پایان برسد.

طراحی سایت