034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

چاپ کتاب سند پیشنهادی توسعه آموزش عمومی منطبق بر هدف عملیاتی ۱-۲۱ سند تحول بنیادین

0 Comments

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از چاپ کتاب سند پیشنهادی توسعه آموزشي تحصیلات عمومی منطبق بر هدف عملیاتی ۱-۲۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان “سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی کرمان در این زمینه گفت: این کتاب در یک جلد با۵۷۳ صفحه گردآوری شده که محتوای آن آشنایی با استان کرمان، آمار و اطلاعات پوشش واقعی و ظاهری در مناطق آموزشی ، تراکم کل کلاس دایر در مناطق استان، برنامه ها و طرح های تامین فضای آموزشی استان کرمان می باشد.

مهندس واعظی نژاد با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات این کتاب توسط ناظرین نوسازی مدارس در ۳۱ منطقه آموزشی استان کرمان جمع آوری شده ، اضافه کرد: در این کتاب برنامه تامین مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، برنامه ساماندهی مدارس شبانه روزی نابسمان، برنامه مدارس فرسوده، برنامه افزایش سرانه ورزشی و برنامه بهسازی فضای موجود آموزشی مشخص شده است.
وی همچنین اظهار داشت: تهدیدهایی که می تواند اهداف و سیاست های سند را نیز دچار اختلال کند پیش بینی شده که مهاجرت، عوامل طبیعی مثل زلزله ، سیل ، خشکسالی و ..، عوامل انسانی و اقتصاد، مدارس غیردولتی و مدارس استیجاری و بازمانده از تحصیل ها از جمله این تهدیدات هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اعلام اینکه در این کتاب پیش بینی شده که هر منطقه آموزشی چه میزان فضای آموزشی نیاز دارد، تصریح کرد: آمار و اطلاعاتی که ناظرین نوسازی مدارس جمع آوری کردند با داده ها و آمار مراکز بهداشت مناطق مقایسه شده و پس از تجزیه و تحلیل نیاز سنجی صورت گرفته است.

طراحی سایت