034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

برگزاری اولین دوره آموزشی پیمانکاران در خصوص مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس

0 Comments

دبیر اجرایی مدیریت سبز اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان از برگزاری اولین دوره آموزشی با حضور معاون نظارت و اجرا، معاون فنی و پیمانکاران این اداره کل در راستای  اجرایی نمودن مدیریت سبز در کارگاه ها و مدارس خبر داد.

دبیر اجرایی مدیریت سبز اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در این رابطه گفت: علاوه بر بیان مشکلات و معضلات زیست محیطی که جامعه ما را تهدید می کند ، به بیان مبانی و شاخص های مدیریت سبز مدارس در این گردهمایی پرداخته شد.

مهندس موسوی تصریح کرد: از آنجایی که ساختمان ها بزرگترین مصرف کننده انرژی و انتنشار دهنده گازه های گلخانه ای در جهان هستند،بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که مولفه های پایداری انرژی توسط پیمانکاران در کارگاه های ساخت پروژه اعمال شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان کرمان پتانسیل بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی های  نو دارد،  اصول و راهکارهای عملی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در کارگاه و اجرا نمودن مدیریت سبز هنگام تحویل زمین به پیمانکاران آموزش داده شد.

دبیر اجرایی مدیریت سبز اداره کل نوسازی مدارس کرمان راهکارهای عملی برای اجرایی نمودن مدیریت سبز در کارگاه های ساخت پروژه را بصورت مختصر موارد به کارگیری نیروی کار ماهر و دوره دیده در کارگاه ،استفاده از انرژی ها نو و تجدید پذیر در کارگاه،تفکیک زباله در کارگاه ،محافظت از محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان،تهیه مصالح از نقاط نزدیک به کارگاه،امنیت در کارگاه ساختمانی ( رعایت اصول ایمنی در کارگاه)، تهیه مصالح با کیفیت مطابق با مشخصات اجرایی، استفاده از دستگاه کمپوس ساز در کارگاه های بزرگ ،راهکارهایی برای جلوگیری از آلوده شدن آب های سطحی و هدر رفت آب در کارگاه،ایجاد تعامل با شهرداری های هر منطقه آموزشی  برای گرفتن نهال و درخت و سطل زباله، تهیه چک لیست در خصوص مدیریت سبز در کارگاه توسط ناظرین، محافظت ار قنات ها و جلوگیری از آلوده شدن آب های زیر زمینی عنوان کرد و بر اجرای آنها برای اجرایی نمودن مدیریت سبز تاکید نمود.

طراحی سایت