034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان خبر داد: تشکیل شواری بانوان خیر مدرسه ساز استان در راستای برنامه ریزی برای برگزاری همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز

0 Comments

به گزارش ”اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ” سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس کرمان صبح امروز در جلسه شورای بانوان خیر مدرسه ساز در رابطه با برگزاری همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز که در هفته آخر آبانماه سال جاری برگزار می‌شود، گفت: این گونه برنامه ها علاوه بر تاثیرگذاری برفکر و فرهنگ بانوان در کاهش تعلقات مادی، مجازی و تأمین بهداشت روانی آنان و در تربیت نسل های آینده ی کشور مؤثر است.
وی اهداف همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز را برای اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان تبیین و برنامه های این همایش و مجموعه اقداماتی که باید انجام شوند تا این همایش به بهترین شکل برگزار شود را تشریح کرد.


واعظی نژاد تصریح کرد: اهمیت فعالیت های بانوان زمانی روشن تر می شود که بدانیم اقدامات اجتماعی برای زنان به ویژه مسایل مربوط به ساخت و ساز مدرسه یا بناهای خاص ، با توجه به محدودیت های جامعه و فرهنگ رایج در برخی مناطق کشورمان که به فعالیت های گسترده ی مردان و کاستن از دامنه فعالیت زنان معتقد است ، تا چه حد مشکل بوده و مستلزم از خودگذشتگی مضاعف و اراده ی مصمم از سوی این بانوان فداکار می باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان عنوان داشت: با تلاش هایی که در امر جلب مشارکت بانوان در گذشته و حال صورت گرفته حضور بانوان نیکوکار در این امر زیربنایی، به آبیاری نهال فرهنگ و آبادانی مناطق محروم می انجامد و موجب شکوفایی استعدادهای نهفته در این مناطق می گردد و همچنین از باقی ترین اعمال نیک نیز به شمار می آید.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ضمن مثبت ارزیابی نمودن عملکرد بانوان خیر مدرسه ساز را در امر مدرسه سازی و جذب مشارکت های مردمی جدید گفت: بانوان خیر مدرسه ساز امورات را با جدیت و سرعت بییشتری پیگیری می کنند و بخش اعظم جذب مشارکت های مردمی جدید از طریق بانوان خیر صورت می گیرد.

طراحی سایت