034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

در راستای اقدامات انجام شده پیش ازهمایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز:از بانوی خیر مدرسه ساز سیرجانی خانم اشرف یونسی تجلیل به عمل آمد

0 Comments

در راستای اقدامات انجام شده پیش ازهمایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز با بانوی خیر مدرسه ساز سیرجانی خانم اشرف یونسی دیدار واز ایشان تجلیل به عمل آمد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی نوسازی مدارس استان کرمان؛ در آستانه برگزاری همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه سازکشور در تهران اواخر آبانماه سال جاری معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس و مسئول شواری امور بانوان خیر مدرسه ساز این اداره کل و دکتر محیاپور رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در منزل بانوی خیر مدرسه ساز خانم اشرف یونسی حضور یافته و از اقدام خیر ایشان تجلیل به عمل آمد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی نوسازی مدارس استان کرمان در آستانه برگزاری همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه سازکشور به میزبانی تهران اواخر آبمانماه سال جاری، مهندس فرحبخش معاون مشارکت های مردمی، مهندس نکوئی مسئول شواری بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان و دکتر محیاپور رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در منزل بانوی نیکوکار مدرسه ساز سیرجانی خانم اشرف یونسی حضور یافته و با ایشان دیدار کردند و از نیت و اقدام خیرخواهانه و انساندوستانه ایشان با اهدای لوح سپاس و هدیه ای به رسم یادبود تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

مهندس فرحبخش معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در این دیدار که در منزل این بانوی نیکوکار در شهر سیرجان صورت گرفت ضمن قدردانی از اقدام خداپسندانه ایشان میزان مشارکت خیرین مدرسه ساز در شهرستان سیرجان را تحسین برانگیزعنوان کرد؛ اظهار داشت:بانوان خیر مدرسه ساز در شهرستان سیرجان مشارکت خوبی دارند و حتی بخش اعظمی از مشارکت ها و کمک های خیرین سیرجانی نیز توسط بانوان جذب شده و خانواده ها و سرپرستان خانواده ها نیز توسط بانوان به مشارکت امر خیر مدرسه سازی ترغیب و تشویق می شوند..

وی همچنین بیان داشت: این خیر سیرجانی هم خودش ایشان و هم همسر بزرگوارشان از فرهنگیان بازنشسته سیرجانی هستند که سالها عمر خود را در راه خدمت به دستگاه تعیلم و تربیت سپری کرده اند و اکنون با مشارکت در امر مدرسه سازی آموزش و پرورش را یاری می کنند.

معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان کرمان در خصوص مشخصات پروژه این بانوی خیر نیکوکار سیرجانی بیان داشت: مدرسه ای که به همت ایشان ساخته شده است ۶ کلاسه درس و ۴۹۷ مترمربع زیربنای آموزشی دارد و در کنار ساخت مدرسه سالن چند منظوره این مدرسه نیز توسط این بانوی نیکوکار شاخته شده که کمک ایشان در سال ۹۳ به آموزش و پرورش بالغ بر ۵میلیارد ریال بوده است.

طراحی سایت