034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان خبر داد؛ کسب رتبه اول مشارکت دستگاهها در شورای فنی استان کرمان

0 Comments

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از کسب رتبه نخست اداره کل نوسازی مدارس در بررسی و ارزیابی عملکرد مشارکت دستگاهها در شورای فنی استان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی نوسازی مدارس استان کرمان سید محمد واعظی نژاد با اعلام خبر کسب رتبه نخست نوسازی مدارس در ارزیابی عملکرد مشارکت دستگاهها در شورای فنی استان در این خصوص اظهار داشت: در این راستا برای مهندس رضا هدایتی معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان که از سوی این اداره کل به شورا معرفی شدند و عضو شورای فنی استان می باشد، تقدیر نامه ای از سوی دبیرخانه شورای فنی و مدیر نظام فنی و اجرایی استان صادر و نامه کسب رتبه اول این اداره کل در مشارکت در شورای فنی استان ابلاغ شده است، که جا دارد از زحمات و تلاش های مهندس رضا هدایتی معاون فنی و نماینده این اداره کل در شورای فنی استان قدرانی کنم ، و آرزوی توفیق بیشتر برای این همکار گرامی و مجموعه همکاران پرتلاشم در نوسازی مدارس دارم.

مهندس واعظی نژاد در رابطه با کار شورای فنی استان گفت: اداره کل نوسازی مدارس در کمیته های فنی و تخصصی زیر مجموعه شورای فنی استان خصوصا کارگروههای پیمان و ضوابط فنی، کارگروه نظارت ابنیه، کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت و کارگروه کمیته آموزش عضویت دارد و دستورات کار جلسات این کمیته ها و مصوبات اخذ شده را پیگیری نموده و همکاری لازم را با دیگر اعضا و دستگاههای اجرایی دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان این موفقیت حاصل تلاش جمعی همکارانم در اداره کل نوسازی مدارس است و بنا به گزارش مهندس اسماعیلی مقدم مدیر نظام فنی و اجرایی استان و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان نوسازی مدارس در تمام‌جلسات حضور فعال ک تاثیر گذاری داشته است.

مهندس واعظی نژاد در راستای شفاف سازی وظایف این شورای فنی تصریح کرد: بررسي اشکالات و موانع اجرايي طرح‌هاي مطروحه توسط اعضای شورا بررسی می شود و در این ارزیابی و بررسی به ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و منطقه‌اي استان توجه شده و حتی راه‌حل‌هاي لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن‌ها نیز تعیین میشود.

طراحی سایت