034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

بیست ودومین جشنواره خیرین مدرسه ساز با رویکرد” فرهنگ، رسانه و خیرین مدرسه ساز”

0 Comments

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در جلسه تشکیل ستاد بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز گفت: هدف گذاری شده تا جشنواره بیست و دوم با رویکرد ” فرهنگ، رسانه و خیرین مدرسه ساز ” برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان امروز در جلسه تشکیل ستاد بیست و دومین جشنواره تکریم و تجلیل از خیرین مدرسه ساز گفت: علاوه بر برگزاری جشنواره بیست و دوم استانی امسال دومین دوره جشنواره های مدرسه ای نیز برگزار می شود و از خیرین مدرسه ساز در مدارسی که خودشان ساخته اند با حضور دانش آموزان و فرهنگیان و اولیای دانش آموزان تکریم و تجلیل به عمل می آید.

او با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت های جدید در عرصه مدرسه سازی به یک گفتمان‌غالب و باور همگانی تبدیل شده است، افزود: علاوه بر تعامل بیشتر مجموعه نوسازی مدارس با مجامع خیرین، ادارات کل آموزش و پرورش و دستگاههای عضو ستاد جشنواره، بر حفظ این تعامل و همدلی به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی تاکید شده است.

واعظی نژاد بر استفاده از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای در راستای گسترش مشارکت خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی تاکید کرد و گفت: از این رو بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استانی با محوریت موضوعات “فرهنگی و رسانه ای” در دستور کار نوسازی مدارس قرار گرفته است

او هدف گذاری بر رویکرد جشنواره بیست و دوم و استفاده از ظرفیت های گسترده حوزه فرهنگ‌ و رسانه را عامل موثری بر گسترش فرهنگ مشارکت های مردمی در عرصه های مدرسه ساز دانست و گفت : از طریق نوآوری ، روز آمدی و پژوهش محوری با شناسایی ظرفیت های جدید سرعت توسعه فضاهای آموزشی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل نوسازی مدارس در خصوص برگزاری دومین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز مدرسه ای تصریح کرد: با توجه به رضایت و استقبال خیرین از جشنواره های مدرسه ای ، این الگوی موفق نیز با جدیت بیشتر اجرا می شود.

طراحی سایت