034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان خبر داد

0 Comments

اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان انتخاب شدند

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از انتخاب اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز با حضور جمعی از بانوان خیر مدرسه ساز خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، تویعه و تجهیز مدارس استان کرمان ” سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از برگزاری نشست بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان خبر داد و گفت: در این نشست که ۲۰ نفر از بانوان خیر مدرسه ساز استان حضور داشتند اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز با رای گیری انتخاب شدند

مهندس واعظی نژاد افزود: بعد از برگزاری انتخابات خانم مهدیه نکوی رئیس شورا، خانم نیلوفر شفیعی دبیر شورا و بانوان طاهره آتش پنجه ، اشرف یونسی و نجمه پورخالقی با حداکثر آرا به عنوان اعضای شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان‌انتخاب شدند.

وی با اشاره به اهداف برنامه سند پنج ساله شورای بانوان خیر مدرسه ساز مصوب در سومین همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز تصریح کرد: برگزاری همایش تجلیل از خیرین با محوریت بانوان خیر در دستور کار نوسازی مدارس می باشد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان بر ترغیب بانوان خیر برای بازدید از محرومیت های مناطق جنوب استان کرمان تاکید کرد و بیان داشت: ظرفیت های بانوان خیر مدسه ساز در جذب مشارکت های مردمی جدید بر کسی پوشیده نیست و بانون خیر تا کنون هم در ساخت مدرسه مشارکت داشته اند و هم در جذب مشارکت های مردمی موفق عمل نموده اند.

مهندس مهدیه نکویی رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان در این نشست از برنامه ریزی جهت تهیه و چاپ یک جلد کتاب زندگی نامه بانوان خیر مدرسه ساز خبر داد و گفت: زندگی بانوان خیر مدرسه ساز مملو از لحظات پر مهر و محبت انسان دوستی و احترام به ارزش ها و کرامت های انسانی می باشد که می تواند الگوی مناسب و موفقی برای دیگران باشد.

طراحی سایت