034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

معاون مشارکتهای مردمی کرمان خبر داد

0 Comments

تجلیل ۹۳ خیر در جشنواره مدرسه ای منطقه نوق شهرستان رفسنجان

معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس استان کرمان از برگزاری جشنواره مدرسه ای در منطقه نوق شهرستان رفسنجان خبر داد و گفت: در این جشنواره مدرسه ای از ۹۳ خیر که در ساخت مدرسه مشارکت کردند ، تجلیل به عمل آمد.

به گزارش راوبط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ” محمد رضا فرحبخش” معاون مشارکت های مردمی این اداره کل در رابطه با برگزاری این جشنواره مدرسه ای بیان داشت:این جشنواره مدرسه ای در شهر جوادیه الهیه فلاح منطقه نوق برگزار شد و این مدرسه با مشارکت ۹۳ نفر از مردم این شهر ساخته شده و از این ۹۳ خیر در این جشنواره تجلیل شد.

وی از نیت و عمل خیر مردم شهر جوادیه قدرانی کرد و افزود: مردم این شهر در کنار هم قرار گرفتند و کمک کردند تا در این شهر یک باب مدرسه ایمن و استاندارد ساخته شود و دانش آموزان در محیطی امن و با نشاط بدون دغدغه تحصیل کنند.

مهندس فرحبخش تصریح کرد: این مدرسه خیرساز با مشارکت و همیاری ۹۳ نفر از اهالی شهر جوادیه الهیه فلاح منطقه نوق و اعتبارات نوسازی مدارس استان کرمان با ۶ کلاس درس، زیربنای آموزشی ۸۰۰ مترمربع و مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال ساخته شده است.

وی با اعلام اینکه اقدام این ۹۳ نفر اهالی این منطقه که در زمره خیرین قرار گرفته اند و کمک کردند تا یک باب مدرسه نوساز در منطقه ساخته شود و شرایط تحصیل ۲۴۰ دانش آموز را فراهم کردند، تحسین برانگیز و قابل تقدیر است.

افزودنی است در همین منطقه نوق خانه‌معلم خیرساز شهر جوادیه الهیه نیز به همت خیرنیکوکار عباس فلاح با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال بازسازی و تجهیز شده است.

طراحی سایت