034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس کرمان

0 Comments

جلسه ستاد دومین دوره جشنواره های مدرسه ای استان کرمان برگزار شد

معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس کرمان از برگزاری جلسه ستاد دومین دوره جشنواره های مدرسه ای با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ” محمد رضا فرحبخش” معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در رابطه با تشکیل ستاد دومین جشنواره های مدرسه ای تجلیل از خیرین مدرسه ساز بیان داشت: با هماهنگی، مکاتبه و مساعدت و همکاری مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان طی بخشنامه ای روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر استان در جلسه تشکیل ستاد دومین دوره جشنواره های مدرسه دعوت شدند و در این جلسه شیوه نامه اجرایی بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استانی و دومین دوره جشنواره های مدرسه ای ترشیح و تبیین شد.

مهندس فرحبخش در ادامه اظهار داشت: احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این جلسه خطاب به روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر استان بر برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر جشنواره های مدرسه ای تاکید نمود.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان تصریح کرد: در این جلسه بر تحقق رویکرد جشنواره ” فرهنگ، رسانه و خیرین مدرسه ساز” تاکید شد، و پیوست اجرایی و راهکارهای عملیاتی تحقق این رویکرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره های مدرسه ای تجلیل از خیرین مدرسه ساز به عنوان یکی از الگوهای جدید در تکریم خیرین مدرسه ساز و با استفاده از تجربه ارزشمند بدست آمده از سال گذشته می باشد، بر جدیت و گذاردن توان بیشتر بر اجرای جشنواره های مدرسه تاکید کرد.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمان هدف از برگزاری جشنواره های مدرسه ای خیر ساز را تجلیل و تکریم از خیرین با حضور خانواده خیر ، افزایش تعامل و ارتباط موثر خیرین با دانش آموزان ، شناسایی و جذب خیرین جدید و ترویج فرهنگ خیر مدرسه سازی و مدرسه یاری عنوان نمود.

طراحی سایت