034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان

0 Comments

کمک خزانه به دستگاههای دولتی با تمرکز مدیریت اعتبارات نقد و مدیریت بدهی

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در دیدار با سلطانی رئیس خزانه استان کرمان از تمرکز خزانه استان بر مدیریت اعتبارات نقد و مدیریت بدهی ها قدردانی کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ، ” سید محمد واعظی نژاد” مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان طی دیدار با سلطانی مسئول خزانه استان ضمن قدردانی از مدیریت اعتبارات نقدی و مدیریت بدهی ها بیان داشت: اجرای مؤثر بودجه و مدیریت مناسب منـابع مـالی از نقاط قوت خزانه استان کرمان استان کرمان می باشد و نوسازی مدارس به عنوان یک دستگاه مجری در اجرای پروژه های عمرانی فنی از این نقطه قوت خزانه استان بهره برده است.

وی بر ضرورت مدیریت صحیح داراییهای مالی و بدهیها تاکید کرد و گفت: تدوین سیاست مالی، تهیه و تدوین بودجه، اجرای
بودجه، مدیریت عملیات مالی، قوانین حسابداری و ابزار کنترلی، حفظ و نگهداری نسخه های از داده های تاریخی و نسبی، ممیزی و ارزیابی عملکرد مالی از وظایف و اهداف اداره کل خزانه استان است که با این گستره وسیع مالی پوشش این فعالیت ها کار سختی می باشد که خزانه استان با مدیریت هوشمندانه و توان اجرایی بالا به خوبی از عهده آن ها بر آمده است.

مهندس واعظی نژاد از اهتمام دکتر فدایی استاندار کرمان در جذب اسناد خزانه قدردانی کرد و اظهار داشت: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان امسال با حمایت استاندار و رئیس خزانه استان موفق شد اعتبارت نقدی و اسناد خزانه را جذب کند و هنگامی جذب حداکثری اعتبارات اتفاق می افتد پروژه های بیشتری عملیاتی می شود و موجب رونق و آبادانی بیش از پیش استان خواهد شد و در رفع محرومیت ها نیز تاثیر بسزایی دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان‌کرمان با تقدیم تندیس جشنواره خیرین مدرسه ساز استان‌کرمان به سلطانی رئیس خزانه استان بیان داشت: نوسازی مدارس پروژه های خیری مشارکتی بسیاری را در دستور کار دارد که با تعامل مناسب با خزانه استان بعد تعهد خیرین اعتبارات سهم دولت طبق قانون تخصیص می یابد و خیرین را دلگرم میکند تا با اعتماد دوجانبه با دولت پروژه های خیری بیشتری را مشارکت کنند

.

طراحی سایت