رشد سرانه ی فضای آموزشی از ۱/۵ به ۵/۲متر مربع بعد از انقلاب

دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران روابط عمومی گفت: سرانه فضاهای آموزشی در کشور بعد از انقلاب از ۱/۵ متر مربع به ۵/۲ متر مربع ارتقا یافته است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس سراسر کشور به اهمیت کار روابط عمومی ها اشاره نمود و گفت: سازمان نوسازی مدارس کشور با اقداماتی که انجام می دهد و با توجه به تعهدی که دارد به با فراهم آوردن زیر ساخت های آموزشی، پرورشی ، ورزشی، خدماتی و رفاهی به ریشه کنی بی سوادی و بسط و گسترش سواد کمک می کند.

وی تصریح کرد: دلیل الهام بخش و انگیزه کارکنان نوسازی مدارس کشور برای خدمت این است که نتایج کارشان موجب بهبود زندگی مردم در جامعه می شود، بطوریکه با مدرسه سازی، آگاهی بخشی و انسان سازی صورت می گیرد و این فرصتی است که به همکاران ما در نوسازی مدارس داده شده که به بهبود وضعیت بشری در جوامع کمک کنیم.

دکتر رخشانی مهر بر استفاده از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی در راستای انعکاس دستاوردهای نظام و دولت تاکید کرد و بیان داشت: ما در برابر افکار عمومی جامعه پاسخگو هستیم و نباید بگذاریم خبرهای منفی یا عناد دشمنان نظام و انقلاب با سیاه نمایی در برخی موارد که انجام می دهند موجب خدشه دار شدن خدمات نظام و انقلاب شود و دستاویزی شود برای حمله به دستاوردها که نقش بسزایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی با رصد رسانه ها و فضای مجازی مورد اهمیت است و بایستی در برابر این‌هجمه ها آگاهی بخشی انجام دهند و نقشه و حیله دشمنان انقلاب را در نطفه خفه کنند.

وی از تهیه و گردآوری بسته تحولی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: ۱۰ بسته تحولی که بسته های ملی هستند ، تهیه شده و نتایح کارهای تحقیقاتی و پژوهشی حاصلشان این بسته های تحولی است که ۲ بسته ویژه سازمان نوسازی مدارس کشور می باشد و یکی از این بسته های تحولی بسته جذب مشارکت های مردمی و خیرین در حوزه مدرسه سازی می باشد که از اولویت های سازمان نوسازی مدارس کشور است.