به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل نوسازی مدارس استان‌کرمان، این روزها بیماری کرونا موجب شده تا بیمارستان ها و مراکز درمانی بیش از هر زمان به امکانات و زیرساخت ها نیاز داشته باشند که بی شک یکی از نیازهای مهم و اساسی مراکز درمانی در وضعیت کنونی خون و فرآورده های خونی است که مردم باید بیش از هر زمان دیگر در این امر خیرخواهانه و خداپسندانه شرکت کنند.

بر همین اساس مدیرکل به همراه معاون اجرایی، و کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان با حضور در مرکز انتقال خون بلوار جمهوری شهر کرمان در راستای این کار خداپسندانه خون اهدا کردند.

در همین خصوص مهندس واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اشاره به اوضاع بحرانی کرونا در کشور و استان و کمبود فراورده های خونی، اظهار کرد: مدیران بایستی خودشان در زمان های حساس و بحرانی با اقدام عملی الگوی کارکنان و مردم باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان تصریح کرد : این روزها علاوه بر اینکه باید به همه دستورالعمل های بهداشتی که از سوی ستاد ملی و استانی کرونا صادر می شود توجه و عمل کرد، بلکه لازم است در حد توان به کمک حوزه درمان بشتابیم و از هر راهی که شده آن ها را در امر مبارزه با ویروس مرگبار تنها نگذاریم.