مسئول بانوان خیر مدرسه ساز استان کرمان از برگزاری جلسه با بانوان سازمان نظام مهندسی استان در راستای اجرای#پویش #ملی من مادرم بچه های ایران فرزند من خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان‌کرمان “مهدیه نکویی” مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز و عضو کمیسیون بانوان نظام مهندسی استان کرمان درجلسه ای که درسالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی استان کرمان برگزار شد در رابطه با اجرای این طرح ملی گفت:در این پویش مبلغ حداقل کمک معادل ۱۰۰۰۰ریال (هزارتومان) معادل هزینه یک #آجر برای #مشارکت در مدرسه سازی تعریف شده است.

مهندس نکویی ظرفیت و پتانسیل بانوان سازمان نظام مهندسی استان را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اعضای کمیسیون بانوان نظام مهندسی هر کدام به نوبه خود می توانند بهترین مبلغ برای ترویج و تحقق اهداف این پویش باشند.

وی با اعلام اینکه برای مشارکت در این پویش آدرس ajorbajor.ir و mehremadrese.ir در دسترس مردم و #خیرین نیکوکار می باشد، افزود: بانوان مهندس نظام مهندسی اکثرا افراد موفقی در حوزه عمران، معماری و تاسیسات هستند و دنبال این هستیم تا به عنوان الگوهایی موفق به عنوان یک زن موفق و با توجه به مرتبط بودن حوزه کاریشان با نوسازی مدارس سفیران خوبی برای تبیلغ و دعوت بانوان و مادران استان کرمان برای مشارکت در این طرح باشند.

مسئول شورای بانوان خیر مدرسه ساز استان در تشریح این پویش اظهار داشت: به خیر نیکوکاری که در این پویش برای مدرسه سازی مشارکت نماید، عنوان خیر مدرسه یار داده می شود؛ و اگر خیر مبلغ ۲۵میلیون ریال به بالا کمک کند می تواند به ازا هر ۲۵میلیون ریال یک کاشی یادبود بنام شخصی که میخواهد در دیواره مدرسه هدف پویش برای همیشه نصب کند.

عضو کمیسیون بانوان نظام مهندسی استان کرمان در خصوص مشارکت های کلان در این پویش بیان داشت: از همین ابتدا حضور خیرین کلان که بنام #مادر #همسر یا #دختر خود مدرسه میسازند یا هر خیر بانویی که #تفاهمنامه ساخت مدرسه امضا میکند جز دستاوردهای اجرای این پویش (خیرین کلان)تلقی خواهند شدو در اینجا شرط نام خیرین آزاد است و نظر خیر تامین می شود.