فایل درخواست تحویل موقت پروژه جهت تکمیل و ارسال

.

.

  تاریخ تحویل قطعی پروژه

  شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

  کد فضا پروژه را وارد فرمائید.

  نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

  شماره قرار داد را وارد فرمائید

  لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

  لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

  حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید

  پیگیری سفارش

  شماره پیگیری خود را وارد فرمائید

  با سلام

  احتراما با توجه به تاکید دولت محترم در خصوص الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر روند اجرایی در ادارات کل استان ها موارد ذیل به استحضار میرسد

  • جهت استفاده از فرم های آنلاین ابتدا وارد بخش عضویت در سایت شوید
  • لینک عضویت در سایت : ثبت نام در سایت
  • پس از ثبت نام در سایت و فعال سازی کاربری شما از لینک زیر وارد وب سایت شوید:
  • لینک ورود به سایت
  • طبق راهنمای ذیل از فرم ها استفاده نمایید
  وارد بخش عضویت شوید
  فرم مشخصات را تکمیل نمایید
  پس از تایید عضویت وارد سایت شوید
  نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید
  از بخش امور قرارداده ها وارد قسمت پروژه ها شوید
  فرم مورد نظر را تکمیل نمایید


  فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال

  .

  .

   تاریخ تحویل قطعی پروژه

   شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

   شماره نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   تاریخ نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

   شماره قرار داد را وارد فرمائید

   لطفا کد فضا وارد فرمائید

   لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

   لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر ابنیه را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

   حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید