روابط عمومی

 • مناقصه ۳/۹۸

  مدرسه ۴ کلاسه صدرا بمhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/bam-madrese-4-kelase-sadra.zip

 • مناقصه ۳/۹۸

  حصار و محوطه مدرسه کهور خشک ریگانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/rigan-hesar-kahor-khoshk.zip

 • مناقصه ۲/۹۸

  سرویس بهداشتی ۳۱٫۳ مدرسه شهید هدایتی بردسیرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/bardsir-service31.3-hedayati.zip

 • مناقصه ۲/۹۸

  حصارکشی مدرسه شاهد رفسنجانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/rafsanjan-hesar-shahed.zip

 • مناقصه ۲/۹۸

  حصارکشی مدرسه شهید امیری دهنو رفسنجانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/rafsanjan-dehno-hesar-shahid-amiri.zip

 • مناقصه۲/۹۸

  مدرسه ۴ آتشک بافتhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/baft-atashak.zip

لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider