034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان منصوب شد

0 Comments

سید محمد واعظی نژاد طی حکمی محمد رضا فرحبخش را به عنوان معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس استان کرمان منصوب نمود. متن این حکم به

مراحل ساخت مدارس مردمی و مشارکتی

0 Comments

طراحی سایت