مناقصات

 • مناقصه نیمه اول اسفند

  مدرسه سمیه گلباف مدرسه فاطمه شهدا ۴۰۰ مدرسه فاطمه راور مدرسه ۱۲۶۶منتظری راور سالن تهرانی مقدم کرمان مدرسه ۱۲۲-۲کلاسه سکور فهرج مدرسه کوثر امیر آباد مدرسه تشیع بافت تکمیل سر یزدی سیرجان

 • مناقصه نیمه اول

  مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم خشکhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese-1-kelase-76-garm-khoshk.zip مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم مرطوبhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese1-kelase-76-garm-martob.zip

 • مناقصه نیمه اول اسفند

  ابخوری تیپ ۲-۷٫۵متریhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/ABKHORY-T2-7.5M.zip حصار تیپ F2Bhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/hesar-f2B.zip حصار تیپ F2A

 • تاسیسات نیمه اول اسفند

  تاسیسات مدرسه هنرستان الزهرا http://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/tasisat-honarestan-bardsir-1.zip تاسیسات مدرسه فاطمیه سیرجانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/tasisat-fatme-sirjan-1.zip

 • مناقصه

  خوابگاه الزهرا بردسیر مدرسه پروین فاریاب

 • مناقصه نیمه دوم بهمن

  مدرسه داوودی مدرسه مدرس کوهبنان مدرسه کلانتری بردسیر مدزسه خرمنده بردسیر مدرسه زواره بافت هنرستان نجفی شهربابک مدرسه رضوانی ریگان تکمیل مدرسه حضرت راور مدرسه قداست اسفندقه

12
لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider