مناقصات

 • مناقصه ۳/۹۸

  سالن چند منظوره مدرسه سایت مسکن مهر شهرک مطهری کرمانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/kerman-salon-shahrak-motahari.zip

 • مناقصه ۳/۹۸

  خوابگاه مدرسه شریعت بافتhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/06/baft-khabgah-shariat.zip

 • مناقصه۲/۹۸

  مدرسه ۶ کلاسه خیری خرمنده بردسیرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2018/11/bardsir-kharmande-khayeri-490m-6-kelase.zip

 • مناقصه نیمه اول اسفند

  مدرسه سمیه گلباف مدرسه فاطمه شهدا ۴۰۰ مدرسه فاطمه راور مدرسه ۱۲۶۶منتظری راور سالن تهرانی مقدم کرمان مدرسه ۱۲۲-۲کلاسه سکور فهرج مدرسه کوثر امیر آباد مدرسه تشیع بافت تکمیل سر یزدی سیرجان

 • مناقصه نیمه اول

  مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم خشکhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese-1-kelase-76-garm-khoshk.zip مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم مرطوبhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese1-kelase-76-garm-martob.zip

 • مناقصه نیمه اول اسفند

  ابخوری تیپ ۲-۷٫۵متریhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/ABKHORY-T2-7.5M.zip حصار تیپ F2Bhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/hesar-f2B.zip حصار تیپ F2A

 • تاسیسات نیمه اول اسفند

  تاسیسات مدرسه هنرستان الزهرا http://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/tasisat-honarestan-bardsir-1.zip تاسیسات مدرسه فاطمیه سیرجانhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/tasisat-fatme-sirjan-1.zip

 • مناقصه

  خوابگاه الزهرا بردسیر مدرسه پروین فاریاب

12
لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider