Forum

برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی  

  RSS

nosazi
(@nosazi)
Member Admin
Joined: 1 سال ago
Posts: 7
۱۱/۰۱/۱۳۹۸ ۳:۴۵ ق.ظ  

سی شارپ (#C) یک زبان برنامه نویسی بزرگ است و یکی از زبان‌هایی است که به وسیله چارچوب دات نت پشتیبانی می‌شود. با استفاده از سی شارپ می‌توانید برنامه‌های مختلفی مانند برنامه‌های تحت ویندوز و همچنین تحت وب ایجاد کنید.

یادگیری این زبان را با استفاده از آموزش‌های بسیار ساده ما شروع کنید. این سایت شامل آموزش مبانی سی شارپ است و چگونگی ایجاد برنامه‌های ویندوزی، ارتباط با دیتابیس و مفاهیم دیگر را به شما آموزش می‌دهد. هدف از این آموزش‌ها، یادگیری مفاهیم مختلف برنامه نویسی بوده و شما می‌توانید از آنها نه تنها در سی شارپ بلکه در سایر زبان‌ها هم استفاده کنید.

تقدم عملگرها

تقدم عملگرها، مشخص می‌کند که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارند، ابتدا کدام عملگر اثرش را اعمال کند. عملگرها در Swift در محاسبات دارای حق تقدم هستند. به عنوان مثال :

var number :Int = 1 + 2 * 3 / 1

اگر ما حق تقدم عملگرها را رعایت نکنیم و عبارت بالا را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه 9 خواهد شد (3=2+1 سپس 9=3×3 و در آخر 9=1/9). اما کامپایلر با توجه به تقدم عملگرها محاسبات را انجام می‌دهد. برای مثال عمل ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق تقدم دارند. بنابراین در مثال فوق ابتدا عدد 2 ضربدر 3 و سپس نتیجه آنها تقسیم بر 1 می‌شود که نتیجه 6 به دست می‌آید. در آخر عدد 6 با 1 جمع می‌شود و عدد 7 حاصل می‌شود. در جدول زیر تقدم برخی از عملگرهای Swift آمده است :

 

عملگر تقدم
() [] . expr++ expr– بالاترین
* & + – ! ~ ++expr –expr

 

* / %

+ –

>> <<

< > <= >=

== !=

 
&

 

^

|

&&

||

?:
= += -= *= /= %= >>= <<= &=^= |=
, پایین ترین

ابتدا عملگرهای با بالاترین و سپس عملگرهای با پایین‌ترین حق تقدم در محاسبات تأثیر می‌گذارند. برای ایجاد خوانایی در تقدم عملگرها و انجام محاسباتی که در آنها از عملگرهای زیادی استفاده می‌شود از پرانتز استفاده می‌کنیم :

var number :Int = ( 1 + 2 ) * ( 3 / 4 ) % ( 5 - ( 6 * 7 ))

در مثال بالا ابتدا هر کدام از عباراتی که داخل پرانتز هستند مورد محاسبه قرار می‌گیرند. به نکته‌ای در مورد عبارتی که در داخل پرانتز سوم قرار دارد توجه کنید. در این عبارت ابتدا مقدار داخلی‌ترین پرانتز مورد محاسبه قرار می‌گیرد یعنی مقدار 6 ضربدر 7 شده و سپس از 5 کم می‌شود. اگر دو یا چند عملگر با حق تقدم یکسان موجود باشد ابتدا باید هر کدام از عملگرها را که در ابتدای عبارت می‌آیند مورد ارزیابی قرار دهید. به عنوان مثال :

var number :Int = 3 * 2 + 8 / 4

هر دو عملگر * و / دارای حق تقدم یکسانی هستند. بنابر این شما باید از چپ به راست آنها را در محاسبات تأثیر دهید. یعنی ابتدا 3 را ضربدر 2 می‌کنید و سپس عدد 8 را بر 4 تقسیم می‌کنید. در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیر number قرار می‌دهید.


Quote
Share: