مدارس شاخص استان
جشنواره ها، همایش ها و پویش ها
نهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی
پویش ملی «من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من»

چارت سازمانی

سید محمد واعظی نژاد
مدیر کل
مهدی رضوانی
معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت
محمود رضا محمد حسنی
معاونت نظارت
رضا هدایتی
معاونت فنی
محمد فرحبخش
معاونت مشارکت ها و نهادهای مردمی
۰
پروژه های در دست ساخت
۰
پروژه های تحویل داده شده
۰
میزان جذب و مشارکت خیرین